Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 109/2023 od 06.12.2023.)

  • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • ODLUKA O IZBORU PROJEKATA NA KONKURSU ZA USTUPANJE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA – PRIMENJENA I DRUGA ISTRAŽIVANJA (PROJEKTE) U OBLASTI ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK TARA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU I RADU STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 622-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 636-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 639-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 643-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
  • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)