Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 109 od 25.12.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA, JRDP "RADIO POŽAREVAC" POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA, NIPD "REČ NARODA" POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O DONOŠENJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA – ŽENE, MIR I BEZBEDNOST (2016–2020) ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZAJEČAR ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U NOVEMBRU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU INSTITUCIONALNOG POSREDOVANJA U SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0495/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD – ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00848/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00850/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00882/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00883/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00890/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00903/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00904/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00906/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00910/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00917/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-14002/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-14027/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex