Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 108 od 01.12.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU BROJA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU BROJA TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZNANJA I DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA USAVRŠAVANJEM ZNANJA LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE UDRUŽENJA, ORGANIZACIJA I PREDUZETNIKA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 2866/16 I JOŠ DVE, BATIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0007/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0278/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0289/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0508/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0915/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KLIN U MOSKOVSKOJ OBLASTI, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA – MALO CRNIĆE", MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "KOMUNALAC", LJIG ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U GVADALAHARI, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI RUKOVODIOCA SEKTORA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 524-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 524-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPISU U IMENIK MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11706/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11730/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11875/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11877/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11887/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11888/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11895/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11897/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-327/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-328/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-329/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-330/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • SMERNICE DOBRE KLINIČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • UREDBA O SASTAVU I NAČINU RADA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex