Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 106/2021 od 09.11.2021.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021)
  • ODLUKA SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 575/2021-D-02/4 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021)
  • ODLUKA SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 576/2021-D-02/4 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021)
  • REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021)
  • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex