Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 106 od 07.08.2020.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O VOĐENJU POSEBNE CENTRALIZOVANE EVIDENCIJE O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU SAČINJENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA I UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU ZAKLJUČENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKI POTVRĐENE (SOLEMNIZOVANE) ISPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ISPITIVAČA, PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMIMA I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA ISPITA I IZGLEDU I SADRŽAJU DOZVOLE (LICENCE) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, SPROVOĐENJU, IZDAVANJU SERTIFIKATA I POSTUPKU VOĐENJA EVIDENCIJE ZA KRATKE PROGRAME STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O OSNOVNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA JAVNOM PUTU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • PRAVILNIK O STRUČNIM POSLOVIMA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI KOJE OBAVLJAJU LICENCIRANA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE", UŽICE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "AERODROM ROSULJE", KRUŠEVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 428-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 428-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 428-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 428-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 428-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 428-6/20 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5922/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6225/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–6246/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UGOVORU O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 401-6243/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)
 • UREDBA O PONUDI VAŽENJA KUPLJENIH ULAZNICA ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE KOJE SU OTKAZANE USLED PANDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex