Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 106 od 28.12.2016.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 1, ČLANA 5. STAV 1. I ČLANA 53. ST. 1. I 2. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 53/95, 23/01 – SUS, 20/09 I 55/13 – US) ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 106/15) ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ISPRAVKA REŠENJA DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0243/2014-16 OD 11. MARTA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU RELEVANTNIH TRŽIŠTA PODLOŽNIH PRETHODNOJ REGULACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA EVIDENCIJE ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O POTVRDI O AKTIVNOSTIMA VOZAČA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12255/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12257/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12259/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12260/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12263/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12265/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12266/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013–2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex