Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 105/2023 od 29.11.2023.)

 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA, BROJ 119-05-01219/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01217/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01218/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01221/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01222/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01223/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01224/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01225/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01230/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01233/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1226/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1227/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1228/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1229/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1231/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1232/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1234/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1235/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1236/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1237/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1238/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01080/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01081/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01082/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01083/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01084/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01085/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01086/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01087/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01088/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01089/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01090/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01091/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01092/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01093/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01094/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01095/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01096/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01097/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01098/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01099/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01100/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01101/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01102/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01103/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01104/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01105/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01106/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01107/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01108/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01109/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-01141/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-1074/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00581/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00886/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00892/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00913/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00990/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00995/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-982/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00761/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-01076/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-01077/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-01078/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-01079/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • ODLUKU O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01220/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRUŽAOCI USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 625-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 626-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11779/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11786/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11788/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11773/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2023)