Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 105/2022 od 14.09.2022.)


 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022–2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ELEKTORSKE SKUPŠTINE ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0117/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2022)