Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 105 od 29.12.2018.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O OGLAŠAVANJU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU PEČATA I POSEBNIH OZNAKA I NAČINU UNOSA PODATAKA O ULASKU I IZLASKU I O ODBIJANJU ULASKA I IZLASKA, KAO I O DRUGIM PODACIMA OD ZNAČAJA ZA GRANIČNU PROVERU U PUTNU ISPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • PROGRAM ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ZA PERIOD 2018–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 645-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 645-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 645-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JANUAR, FEBRUAR I MART 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • STRATEGIJA SUPROTSTAVLJANJA IREGULARNIM MIGRACIJAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2018–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex