Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 104/2023 od 24.11.2023.)

 • DALJINAR ZA MEĐUMESNI PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 71. ZASEDANJU MARTA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA SEPTEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PODATAK O PROSEČNOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD OKTOBRA 2022. DO SEPTEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA TREĆI KVARTAL 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA PUTNE ISPRAVE ZA IZBEGLICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE I NAČINU PROVERE ZNANJA RADI IZDAVANJA SERTIFIKATA PROFESIONALNOG KORISNIKA I OBRASCU SERTIFIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O SISTEMU ZA IZVEŠTAVANJE O STANJU JAVNOG DUGA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE AUTONOMNE VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE LEBANE, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM AMPELOKIPOI-MENEMENI, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA ODSTRELA DIVLJAČI, MESA ODSTRELJENE DIVLJAČI, USLUGA U LOVU I ŽIVE DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGASˮ NOVI SAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA "MILAN BLAGOJEVIĆ – NAMENSKA" A.D. LUČANI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRVA ISKRA – NAMENSKA PROIZVODNJA" A.D. BARIČ ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRVI PARTIZAN" A.D. UŽICE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOSTˮ U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11360/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11521/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11560/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11561/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11562/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOSTˮ U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA,02-33 BROJ 630-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 628-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 621-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 627-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11600/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11615/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11438/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11439/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11434/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11440/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11441/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, USTANOVLJENJEM PRAVA TRAJNE SLUŽBENOSTI PROLAZA GASOVODA I PRIVREMENO ZAUZEĆE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/1419 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/1420 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/1427 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2218 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2024–2026. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O FINANSIJSKOM DAVANJU POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500ˮ ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)