Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 104 od 28.12.2018.)


 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJALNE REGULACIJE I CENE POMOĆNIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, CYRUS ENERGY D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KRUPANJ ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, NOVINARSTVA I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OSTALIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJE HRANE, ŠUMARSTVA, RIBARSTVA I VETERINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POSLOVNE ADMINISTRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I STATISTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR UMETNOST I HUMANIZAM (HUMANISTIČKE NAUKE) ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-29/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-30/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1025/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1145/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1146/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1147/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1153/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1157/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1158/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1159/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1161/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1174/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1175/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1236/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1241/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-837/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-865/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-905/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-957/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-987/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-993/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU HIDROELEKTRANE "GAMZIGRAD" U GAMZIGRADSKOJ BANJI KOD ZAJEČARA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE SLIKARA JOŽEFA VARKONJIJA U ZRENJANINU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SEKTORSKIH VEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-75/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVOZU MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU REGISTROVANA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANJA AMORTIZACIJE ZA PORESKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA KOJA PORESKA UPRAVA DOSTAVLJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA I POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA IZGRADNJU, POSTAVLJANJE OBJEKATA, PROMENU NJIHOVE NAMENE, KAO I POSTAVLJANJU INSTALACIJA, OPREME I UREĐAJA NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA I DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA POČETAK RADOVA NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA GRANIČNIH PROVERA I NAČINU IZDAVANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU AKATA KOJE POLICIJSKI SLUŽBENICI SAČINJAVAJU PRILIKOM OBAVLJANJA POSLOVA GRANIČNIH PROVERA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ISPRAVE NA OSNOVU KOJE SE VRŠI PRENOS HIPOTEKE NA BRODU ILI NA KARATU BRODA NA DRUGO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU ISPRAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA, TRGOVACA NA VELIKO I MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA, UVOZNIKA I IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I EVIDENCIONIH LISTA O PROIZVODNJI, OBRADI, PRERADI I PROMETU DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O BRISANJU POLITIČKE STRANKE NACIONALNE MANJINE IZ REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UTVA – AVIO INDUSTRIJA", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O RASPODELI ISKAZANE DOBITI PREDUZEĆA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA FORT VILIJAM, UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA, ODGOVORNOSTIMA I ZARADI ZAPOSLENIH I DIREKTORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2018–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2018–2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU NERASPOREĐENE DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES", KOCELJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MILANU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12552/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12553/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12554/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12555/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12557/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12559/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MILANU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12921/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12931/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12956/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12957/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, SRPSKOM PRAVOSLAVNOM MANASTIRU SV. PETKA, STVARI ODUZETE U POSTUPKU PORESKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12592/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12593/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12588/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12591/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12595/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI SOMALIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZRADU I ODRŽAVANJE VEB PREZENTACIJE ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA USPOSTAVLJANJE ELEKTRONSKE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRIJEMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O NAČINU RADA PORTALA OTVORENIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O NAČINU VOĐENJA METAREGISTRA, NAČINU ODOBRAVANJA, SUSPENDOVANJA I UKIDANJA PRISTUPA SERVISNOJ MAGISTRALI ORGANA I NAČINU RADA NA PORTALU EUPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O ORGANIZACIONIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE JEDINSTVENE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE MREŽE ELEKTRONSKE UPRAVE I POVEZIVANJE ORGANA NA TU MREŽU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "PEĆINSKI SISTEM SAMAR" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "TUPIŽNIČKA LEDENICA" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA NA SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE I MINISTARSTVO ODBRANE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE, KADETA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA "LUKOVSKA BANJA" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-801/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI SOMALIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex