Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 103/2023 od 21.11.2023.)

 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA AVALA–KOSMAJ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA MOSTA – OBILAZNICE OKO NOVOG SADA, SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "EXPO 2027" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • PRAVILNIK O PRAĆENJU REALIZACIJE I RACIONALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • PRAVILNIK O PRETHODNOJ STUDIJI IZVODLJIVOSTI I STUDIJI IZVODLJIVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • PRAVILNIK O PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U SPORTSKOM RIBOLOVU U DISCIPLINI PLOVAK ZA KADETE U15, JUNIORE U20 I JUNIORE U25, U APATINU I SOMBORU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE HERCEG NOVI, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI CENA PRISTUPA I CENA PRISTUPA DELU JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE KOJI POVEZUJE SA USLUŽNIM OBJEKTIMA ZA RED VOŽNJE 2024/2025 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O RADU "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "EFIKASAN ODGOVOR NA NESREĆE – JAČANJE KAPACITETA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2023. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "NOVI SAD – GAS" D.O.O. NOVI SAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "TRANSNAFTA" AD PANČEVO ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIKˮ ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10948/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10949/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10950/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10951/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10952/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10953/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10954/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10955/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10956/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10957/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10958/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10959/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10960/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10961/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10962/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10963/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10964/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10966/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10967/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10968/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10970/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10972/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10974/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10976/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10977/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10979/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10981/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10983/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10985/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA "PRIŠTINA" U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-11240/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-11242/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA "PRIŠTINA" U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA KAMENICA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11412/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11414/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11416/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11117/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11118/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11119/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11139/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U LIBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U SEKTORU USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA MULJEM IZ POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, OPREMANJE I RAD POSTROJENJA I VRSTAMA OTPADA ZA TERMIČKI TRETMAN OTPADA, GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJA I NJIHOVO PRAĆENJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UREDBA O VRSTI FINANSIJSKIH GARANCIJA I EKVIVALENTNOG OSIGURANJA KOJIM SE OBEZBEĐUJE OBAVLJANJE DELATNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-769/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U FEDERATIVNOJ REPUBLICI BRAZIL ("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)