Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 103/2021 od 04.11.2021.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA, DINARA AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • METODOLOGIJA ZA ISPORUKE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI PO POSEBNOM ZAHTEVU KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1591/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1592/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1593/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1594/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1595/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1596/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1597/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-31/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-158/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-549/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-780/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-829/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-831/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-931/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-949/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-960/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-962/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 612/2021-D-02/1 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 613/2021-D-02/1 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKU O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-32/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • PRAVILA O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0559/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBJEDINJENU NAPLATU KOMUNALNIH, STAMBENIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3784-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3797-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3867-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 622-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 622-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 622-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 622-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 620-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 638-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U OKTOBRU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE I IMENOVANJU U REPUBLIČKU IZBORNU KOMISIJU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex