Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 103 od 27.07.2020.)


  • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2020)
  • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2020)
  • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0205/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2020)
  • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 26944/13, 14616/16, 14619/16 I 22233/16, POPOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex