Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 103 od 26.12.2018.)


 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 153 OD 29. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 34929/16, MUZAFERA BIHORAC HAJDARAGIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BROJ 57691/09 I 19719/10, JKP VODOVOD KRALJEVO PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 154 OD 29. NOVEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-257/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-47/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-1280/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA OKTOBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PODATAK O PROSEČNOJ ZARADI U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ ZA PERIOD OD NOVEMBRA 2017. DO OKTOBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI I OBRASCU POTVRDE O SMRTI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA KOJE SE NAVODE NA DEKLARACIJI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O INSPEKCIJI KOMISIJE U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA NAMENJENIH INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBRASCU POTVRDE NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE O PROMENI POLA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SPECIJALNA POMAGALA ZA ČITANJE I PISANJE KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽENOJ BROKERSKOJ USLUZI I TEHNIČKOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE HELIDROMA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I ODREĐENIM SRODNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12609/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12613/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12608/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex