Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 103 od 17.11.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE REZANOG DUVANA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • ODLUKA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA O OBJAVLJIVANJU AKATA ORGANA KOMORE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU PRIVATIZACIJE JAVNE VETERINARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA MILANOVO, GORNJE STOPANJE, DONJE STOPANJE, VINARCE, PODRIMCE I ZALUŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA VANREDNI PREVOZ NA DRŽAVNIM PUTEVIMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPOTREBE I TRAJANJU SLUŽBENE ODEĆE OVLAŠĆENIH I DRUGIH CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA VANREDNI PREVOZ NA DRŽAVNIM PUTEVIMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0025/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0086/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0210/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVAČKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ARAPSKOJ REPUBLICI EGIPAT ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex