Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 102/2023 od 17.11.2023.)

 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 608-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 612-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 613-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 610-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1154/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1155/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1156/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1157/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1158/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1159/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1160/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1161/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1162/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1163/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1164/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1165/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1166/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1167/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1168/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1169/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1170/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1171/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1172/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1173/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1174/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1175/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1176/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1177/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1178/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1179/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1180/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1181/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1182/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1183/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1184/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1185/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1186/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1187/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1188/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1189/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1190/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1191/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1192/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1193/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1194/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1195/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1196/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1197/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1198/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1199/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA, BROJ 119-05-1200/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1201/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1202/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1203/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1204/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1205/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 102/2023)