Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 101/2021 od 27.10.2021.)


  • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)
  • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I FUNKCIONISANJU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU MAGISTRALNIH FORMULA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ARAPSKOJ REPUBLICI EGIPAT ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)
  • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA BUGARSKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)
  • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ETIKU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex