Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 17.07.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU SNIMANJA NA JAVNOM MESTU I NAČINU NA KOJI KOMUNALNA MILICIJA SAOPŠTAVA NAMERU DA VRŠI SNIMANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0222/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02499/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03804/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00211/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00212/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-213/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-214/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)
 • STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2020–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex