Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 100/2023 od 13.11.2023.)

 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU POVERAVANJA AKTIVNOSTI U VEZI SA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 602-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 602-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA METROA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)