Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 100/2021 od 26.10.2021.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNOG PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA AVGUST 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", BABUŠNICA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE, BROJ 5/0-01-703/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)
  • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex