Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 100 od 04.12.2015.)


 • FISKALNA STRATEGIJA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JNIRTVP "REČ RADNIKA", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3262/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • REŠENJE KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-34/2015-74 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-12533/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-12856/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-13047/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-13049/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex