Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10/2024 od 09.02.2024.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG RASTA U REPUBLICI SRBIJI U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA PODSTICAJA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE RURALNOG TURIZMA I UGOSTITELJSTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MERENJIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA GRANICA MAĐARSKE – NOVI SAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU TREĆEG MEĐUNARODNOG SAJMA VINA "VINSKA VIZIJA OTVORENI BALKAN" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA UTVRĐIVANJA AFIRMATIVNIH MERA ZA ELIMINACIJU POSLEDICA UZROKOVANIH DISKRIMINATORNIM MERAMA PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-990/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-993/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-994/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE", BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA "EXPO 2027" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1056/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1057/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1064/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1066/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-966/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-973/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU I BLIŽI POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA OLAKŠICU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA I MERAMA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2597/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5747/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA NEIZMIRENJA OBAVEZA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • STATUT AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0484/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ORBICO TRGOVINA I USLUGE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "KOMUNALPROJEKT“, BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)