Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10/2023 od 09.02.2023.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, HEDON LIFE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SASTAVU PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0148/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500ˮ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD I AIK BANKA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU NA OSNOVU KORIŠĆENJA SREDSTAVA STENDBAJ ARANŽMANA (STAND-BY ARRANGEMENT) ODOBRENIH REPUBLICI SRBIJI ODLUKOM ODBORA IZVRŠNIH DIREKTORA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA OD 19. DECEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)