Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10 od 15.02.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ELMAG INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA POROTNIKA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD–NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE "ŠARGAN – MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U RUMI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I TUVALUA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE PREDSTAVNIŠTVA PRVOG DUNAVSKOG PAROBRODARSKOG DRUŠTVA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • PRAVILNIK O MODEL USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0774/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA GRUZIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALJEVINOM MAROKO ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1211/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1212/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1213/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALJEVINOM MAROKO ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1625/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1626/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 61 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JULU I AVGUSTU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PODRŠKU DOBROVOLJNOG POVRATKA STRANACA ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SRPSKOJ KNJIŽEVNOJ ZADRUZI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex