Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10 od 07.02.2018.)


 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU, KAO I ZA LICA ZA KOJA SE OSTVARUJE OSLOBOĐENJE IZ ČLANA 45G ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NUMIZMATIČKOG NOVCA S LIKOM NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA POROTNIKA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1191/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-79/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-80/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-81/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-82/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-83/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-84/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-97/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE KOMONVELTA BAHAMI, BARBADOSA, JAMAJKE, SVETOG VINSENTA I GRENADINI, REPUBLIKE PARAGVAJ I REPUBLIKE KOLUMBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "RESAVA-GAS" D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZA FINANSIRANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 19222/16, MILOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 19796/14, KRSMANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0161/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0476/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0872/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O ISPUNJAVU USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1143/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-975/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1170/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1171/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex