Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10 od 29.01.2015.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015)
  • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015)
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015)
  • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex