Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 10.01.2020.)


 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41285/19, STANKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2496/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2497/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2498/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2499/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2500/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2501/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2502/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2503/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2504/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2505/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2506/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2507/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2508/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2509/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2510/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2511/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2512/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2513/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2514/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2515/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2516/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2518/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2519/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016, 2017, 2018. I 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTAMA KONKURENTNOSTI U OBLASTI RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SOKOLSKOG DOMA U ČAČKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • ODLUKA O VISINI I NAČINU UTVRĐIVANJA ČLANARINE ZADRUŽNOM SAVEZU VOJVODINE, NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA KOMPLEMENTARNE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POTVRDAMA O OBUČENOSTI I SERTIFIKATIMA OSOBLJA KOJE OBAVLJA PREGLED OBEZBEĐIVANJA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REDU VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O REGISTRU SUBJEKATA KOJI VRŠE MEĐUNARODNI PREVOZ LICA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O UPISNIKU LUČKIH OPERATERA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRIVREDNA DRUŠTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOĐENJA RADOVA U OKVIRU OBAVLJANJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA I PRIZNAVANJA STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA I O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA DAVANJA ODOBRENJA DRUGOJ ORGANIZACIJI ZA STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRAVILNIK O ZABRANI ILI OGRANIČENJU LETENJA AVIO-PREVOZILACA IZ TREĆIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 54574/07, PAUNOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE U ČAČKU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. 1–31. 12. 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI KULTURNI CENTAR ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE NACIONALNE MANJINE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-13286/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-13298/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-17/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-13289/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-13292/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-13295/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-13296/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-19/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-20/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-21/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-22/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-23/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-24/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U BOGOJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA NA LOKALITETU RUDNIKA "ČUKARU PEKIˮ U GRADU BORU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex