Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 11.01.2019.)


 • ETIČKI KODEKS MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ISPRAVKA UREDBE KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/553 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-31/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-32/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1150/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1151/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1152/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1162/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1163/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1164/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1172/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1235/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1255/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1301/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1311/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1403/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-994/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O RASPODELI I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • POSLOVNIK O RADU SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA I CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PREVENCIJU, PREGLEDE I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZDAVANJU IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SERTIFIKACIJI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O IZDAVANJU DOZVOLA ZA OBAVLJANJE VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKE DELATNOSTI ORGANIZACIJAMA ZA PROIZVODNJU I PROJEKTOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O IZNOSU OSIGURANJA OD RIZIKA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NASTALU VRŠENJEM KVALIFIKOVANE USLUGE OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA IZ OBLASTI DETEKTIVSKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0184/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0511/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVAˮ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2017. GODINI I NA NERASPOREĐENI DOBITAK IZ RANIJIH GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" D.O.O. ZRENJANIN ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NISKOGRADNJA" KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI", PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JEDINSTVO", KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PROJEKTOVANJE", PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO-STAMBENU DELATNOST "KOVINSKI KOMUNALAC", KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-47/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-48/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-49/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-50/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-59/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-60/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-61/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-61/2018-26 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1207 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1208 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1209 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1243 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1489 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1530 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1531 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1785 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/1864 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI VANUATU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex