Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 03.01.2018.)


 • PRAVILNIK O INFORMACIJAMA KOJE SE DOSTAVLJAJU PRE USPOSTAVLJANJA I IZMENE FUNKCIONALNOG BLOKA VAZDUŠNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 16254/08 I JOŠ DVE, MOMČILOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PARKING SERVIS", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE KONTROLE SISTEMA ZA GREJANJE KOJI SADRŽE KOTLOVE ČIJA JE UKUPNA SNAGA VEĆA ILI JEDNAKA 50 KW ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00441/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-395/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-408/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-412/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-413/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0164/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0991/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTRIČNE OPREME NAMENJENE ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex