Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 06.01.2017.)


 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2016. DO 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5745/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 14130/14, SKORIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 23496/13, VUKOSAVLJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 24463/11, DIMOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 29430/06, KRGOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 32883/08, ŠILOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41501/08, ŠMIGIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41722/14, MATIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 21497/13 I 21907/13, JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 63003/10, 20441/11 I 3931/14, PROHASKA PRODANIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 67856/14, 69282/14 I 70253/14, M. B. – MAK ČAČAK D.O.O. I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0107/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-1247/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRINA" MALI ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA ZAJEČAR", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARAĆIN" U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZOOLOŠKI VRT", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD" U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI ORGANIZACIJI ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U BEČU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • UREDBA O NAČINU DAVANJA KONCESIJE U FAZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU TREĆEG AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-888/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex