Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 06.01.2015.)


 • KODEKS PROFESIONALNE ETIKE STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5238/2011 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI PODATAKA I NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA O PUTNICIMA KOJE DOMAĆI PUTNIČKI BROD MORA DA VODI O PUTNICIMA NA PUTNIČKOM BRODU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE MEROŠINA", MEROŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE PRISTUPNOG PUTA ZA NOVU GRADSKU DEPONIJU NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-80 NIŠ (PROSEK) - GRANICA SA REPUBLIKOM BUGARSKOM (DIMITROVGRAD), DEONICA: PROSEK - CRVENA REKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA TRGOVAČKE ULICE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DEPONIJE ZA ODLAGANJE PEPELA I ŠLJAKE, TERITORIJA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE FISKULTURNE SALE U OKVIRU KOMPLEKSA OSNOVNE ŠKOLE "KARAĐORĐE" U OSTRUŽNICI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U BEOGRADU (KO PALILULA) ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U BEOGRADU (KO MIRIJEVO) ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNOG POTEZA OD ULICE BORSKE DO PETLJE "LASTA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU ŠOPIĆ, TERITORIJA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REGULACIJE ŽIČKE REKE - IZGRADNJA ZAŠTITNOG NASIPA U ŽIČKOM POLJU, TERITORIJA GRADA KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • STRATEGIJA O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBE DROGA ZA PERIOD 2014-2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O SLUŽBENOJ PRATNJI VANREDNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex