Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 6/2021 od 04.08.2021.)


  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA BIOLOGIJU I HEMIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA GEOGRAFIJU I ISTORIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNOG SARADNIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex