Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 5 od 17.06.2020.)


  • KATALOG UDŽBENIKA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU, OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "AVIOMEHATRONIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MEHANIČAR TEKSTILNIH MAŠINA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "PLASTIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex