Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 4/2023 od 30.05.2023.)


 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA OSTALO – LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "BRAVAR – ZAVARIVAČ" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex