Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 3/2024 od 19.03.2024.)


 • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED SREDNJE ŠKOLE – GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA TREĆI I SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA ČETVRTI I OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • IZMENA I DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA DRUGI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • IZMENA I DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA PRVI I PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MEHANIČAR OPTIKE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "SARADNIK U NOVINARSTVU" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR OPTIKE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "VOZAČ MOTORNIH VOZILA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2024)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex