Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 15 od 21.09.2020.)


  • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA DRUGI RAZRED SREDNJE ŠKOLE - GIMNAZIJA I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE - GIMNAZIJA I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • ISPRAVKA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA UMETNIČKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA UMETNIČKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex