Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 13/2023 od 31.08.2023.)


 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA SEDMI I OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex