Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 13 od 29.08.2019.)


  • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE – GIMNAZIJA I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA NASTAVE I UČENJA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex