Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 11/2023 od 29.08.2023.)


  • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA GEOGRAFIJU I ISTORIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2023)
  • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2023)
  • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA UMETNIČKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA SREDNJU BALETSKU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex