Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 10/2023 od 28.08.2023.)


 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL POLICAJAC U SREDNJOJ ŠKOLI UNUTRAŠNJIH POSLOVA "JAKOV NENADOVIĆ" U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL POLICAJAC U SREDNJOJ ŠKOLI UNUTRAŠNJIH POSLOVA "JAKOV NENADOVIĆ" U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR DIGITALNIH TEHNOLOGIJA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "SCENSKI MASKER I VLASULJAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR TEHNOLOGIJE DRVETA I OBLIKOVANJA NAMEŠTAJA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U SREDNJOJ ŠKOLI UNUTRAŠNJIH POSLOVA "JAKOV NENADOVIĆ" U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex