Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 1/2024 od 25.01.2024.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "RUKOVALAC MEHANIZACIJOM U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJIˮ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJAˮ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR MODELAR KOŽEˮ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR ZA ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽAˮ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "ŠUMARSKI TEHNIČARˮ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2024)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex