Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 1/2023 od 23.02.2023.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "AVIO-TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "IGRAČ NARODNE IGRE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "IGRAČ SAVREMENE IGRE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "KOZMETIČKI TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "LABORATORIJSKI TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR ELEKTRONIKE I AUTOMATIKE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR MEHATRONIKE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex