Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 1/2022 od 10.02.2022.)


  • ISPRAVKA REŠENJA O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2022)
  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex