Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 1/2021 od 02.02.2021.)


 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI, SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI I NOVINAR SARADNIK U STRUČNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI KOJA OSTVARUJE NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNE PROFILE SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI, SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI I NOVINAR SARADNIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA GEOTEHNIKU I HIDROGEOLOGIJU" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "HIDROLOŠKI TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "MESAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "METEOROLOŠKI TEHNIČAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "PEKAR" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • REŠENJE O USVAJANJU STANDARDA KVALIFIKACIJE "TEHNIČAR MODELAR ODEĆE" ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex