Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 9/2022 od 28.03.2022.)


 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O PRUŽANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI ZA PRVOROĐENO DETE ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O PRAVU NA FINANSIJSKU POMOĆ TRUDNICAMA I NEZAPOSLENIM PORODILJAMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PORODIČNOG STANOVANJA U BLOKU 2-4-5 U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 4-1-2 U ZONI MEŠOVITOG STANOVANJA" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 1-3-3" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNA ZONA "JUG-2" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 4-6-4" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA GRABOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex