Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 9 od 22.03.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNE RADNE ZONE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)
  • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)
  • ODLUKA O POVERAVANJU NA UPRAVLJANJE KOMPLEKSA BAZENA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)
  • STATUT OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex