Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 9 od 09.03.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKOVA 1, 2, 3, 4 I 5 U NOVOJ PAZOVI ("Sl. list opština Srema", br.9/2018)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BELEGIŠ ("Sl. list opština Srema", br.9/2018)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br.9/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.9/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex