Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 8/2022 od 22.03.2022.)


 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA RAZVOJA OPŠTINE PEĆINCI 2021-2029. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • ODLUKA O STICANJU U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PEĆINCI NEPOSREDNOM POGODBOM ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU NA K.P. 3797 KO PRHOVO ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 1754 K.O SUBOTIŠTE ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 1/6 K.O AŠANJA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 429/15 K.O ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 1961/33, 1961/34 I 1961/36 K.O ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA RADA PU "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU (Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 8/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex