Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 7 od 26.02.2018.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 7/2018)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2018)
  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JP "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PROJEKTOVANJE I PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex